On-line účtovníctvo

Špecializujeme sa na kvalitné a rýchle poskytovanie služieb, naši odborníci majú ekonomické aj právnické vzdelanie.

Vieme zabezpečiť zastupiteľnosť našich pracovníkov tak, aby zákazník nepocítil zmenu na kvalite poskytovaných služieb


Aktuálny stav ako sa vyvíja daň z príjmu

Aktuálny stav ako sa vyvíja DPH

Okamžitý stav aktuálnych pohľadávok a záväzkov


On-line účtovníctvo Vám pri včasnom dodaní dokladov umožňuje efektívne riadenie firmy

Sme optimálna kombinácia ceny a kvality

Ak máte nedostatočne kvalitné spracovanie účtovníctva, môže Vám to spôsobiť problémy pri kontrolách v budúcnosti