Spracovanie miezd

Výpočet miezd

Prehľad čerpania dovoleniek

Prihlášky, zmeny a odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní (prihlášky do poisťovní odovzdáme za vás)

Výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne (výkazy do poisťovní odovzdáme za vás)

Ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia

Vyhotovovanie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaných prácach, dohôd o brigádnickej činnosti študentov

Podklady pre ukončenie pracovného pomeru