Poskytujeme on-line účtovníctvo, prostredníctvom neho môžete mať cez webové rozhranie ku údajom z účtovníctva bezprostredne po zaúčtovaní dokladov