Výkazy a analýzy

Okrem základných výkazov ako sú:

- neuhradené došlé a vyšle faktúry,

- výkaz ziskov a strát,

- cash flow,

- súvaha,

- a iné

Vám vieme poskytnúť výkazy na mieru, ktoré si sami nadefinujete

Pomôžeme Vám nadefinovať parametre, ktoré sú charakteristické pre Vaše podnikanie a poskytnú Vám konkurenčnú výhodu